Инспекция, сервиз
Инспекция, сервиз

Инспектиране и сервиз на всички видове стелажни системи

За услугата


Годишната проверка изисква професионално обучени инспектори, които да проверят дали вашите стелажи са в съответствие с най-новите Евро норми. Проверката се извършва систематично според подробен протокол за инспекция и е след това се документира с подробен доклад. STAMH Service има огромен опит в тази област и е обучена по позиция DIN EN 15635 "Стоманени неподвижни складови системи. Използване и поддържане на складови системи". Проверките се извършват от обучен и акредитиран инспектор и се предприемат най-малко веднъж на всеки дванадесет месеца. След тази проверка се представя професионален доклад, съдържащ описанието на общото състояние на инсталацията (етаж, използване, подемни устройства, натоварване), както и преглед на мерките, които да бъдат предприети, класифицирани в рискови категории в зависимост от тежестта на щетите и спешността на ремонта. Инспекторът е в състояние и да класифицира и оцени също и някои форми на щети и деформации (системи за защита, анкериране, предпазни щифтове на гредите, планки и греди).

 

Още категории

1500

and more
projects

15

years experience
in racking systems

15

countries & more
with our systems